TILIYHTEYSTIEDOT JA VIITENUMEROT

Seurakuntien suoritukset

Sampo-pankki 800010-1501809
IBAN: FI86 8000 1001 5018 09
BIC: DABAFIHH

Viitenumerot kaikille tileille

SUURIN TARVE 3609

Aktiot/Kampanjat 3735
Evankelistapalvelu 3560
Koulupalvelu 3502
Näkövammaistyö 1012
Vankilatyö 3706
Vammaispalvelu 3586
Veteraanityöntekijät 3340
Diakoniahanke  3654
Kampanjaevamkeliointi  3874